Saturday, June 27, 2009

Ubikinoni migreenin
Käypä hoito -suosituksessa

Ubikinonin merkitystä migreenissä on tutkittu jo
useita vuosia ja neurologien ammattilehdissä
julkaistut myönteiset tulokset ovat vakuuttaneet
jopa suomalaisen lääkäriseura Duodecimin ja
Neurologiyhdistyksen asiantuntijat, jotka ovat
laatineet migreenin käypä hoito -suosituksen. Sen
Taulukko 4. “Migreenin estohoitolääkkeet ja
aikuisten annokset” sisältää ohjeen käyttää
150-300 mg päivässä ubikinonia.
Lainaus perustelutekstistä:
“Koentsyymi Q10 on osoittautunut tehokkaaksi migreenin
estäjäksi sekä lumekontrolloidussa tutkimuksessa
suurella annoksella 100 mg x 3 että avoimessa
tutkimuksessa annoksella 150 mg päivässä. On myös
esitetty, että osalla lapsia ja nuoria joilla on migreeni
olisi tämän aineen puutos.“
Saksalaisetkin neurologit suosittelevat ubikinonia
migreenikohtausten ehkäisyyn (Schürks ym. 2008).
Q10 on osoittautunut hyödylliseksi myös muissa
neurologisissa sairauksissa, kuten Parkinsonin ja
Alzheimerin taudeissa sekä Friedreichin ataksiassa.
Q10 ehkäisee myös silmän verkkokalvon rappeumaa,
makuladegeneraatiota.
Julkaisu TRI Tolonen www.biovita.fi

KALAÖJY TULI MUKAAN SUOSITUKSIIN

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja
Suomen Sisätautilääkärien yhdistys ry:n
asettama työryhmä on päivittänyt 28.4.2009
veren rasvahäiriöiden (dyslipidemioiden) Käypä
hoito -suosituksen tuoreimman tutkimustiedon ja
eurooppalaisten valtimotautien ehkäisysuositusten
mukaisesti. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot
pienentävät suurina annoksina (2-4 g/vrk)
triglyseridipitoisuutta, ja niitä voidaan käyttää
yhdistettynä statiiniin.
Kalaöljyllä on useita muitakin edullisia vaikutuksia veren
rasvaprofi iliin ja valtimotautien ehkäisyyn kuin mitä
uudessa suosituksessa mainitaan. Ne ehkäisevät ja vaimentavat
mm. kroonista hiljaista tulehdusta valtimoiden
sisäseinämissä.
Kaikkiin sydän- ja verisuonitautivaaratekijöihin, kuten
esimerkiksi verenpaineeseen, on tärkeää vaikuttaa aina
kun se on mahdollista. Veren häiriintyneiden rasva-arvojen
hoidon pääpaino on elintavoissa eli ruokavaliossa,
liikunnassa ja tupakoimattomuudessa.
Kalaöljyn sydäntä ja verisuonia suojaava vaikutus
keksittiin 1970-luvun alussa, mutta kesti lähes 40 vuotta
ennen kuin sen käyttö päätyi hoitosuosituksiin. Kalaöljyn
ottamiseen mukaan suositukseen on vaikuttanut ratkaisevasti
E-EPAlla tehty JELIS-tutkimus. Tehokkaimpia
ovat uuden polven etyyliesteröidyt kalaöljyt, jotka
tunnetaan nimillä E-EPA ja E-DHA. Parhaat valmisteet
sisältävät myös D3-vitamiinia, joka sekin ehkäisee valtimoiden
kovettumista ja jäykistymistä.
Julkaisu TRI Tolosen sivuilta www.biovita.fi

Wednesday, May 13, 2009

UUSI TUTKIMUS VERENPAINETAUDIN RISKISTÄ

11.05.2009

Kuvapörssi.
Uusia verenpainetaudin riskigeenejä löytyi
Eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset tutkijat ovat päässeet laajassa yhteishankkeessa kahdeksan verenpaineeseen vaikuttavan geenin jäljille. Kuutta löydetyistä dna-alueista ei aiemmin oltu lainkaan osattu yhdistää verenpaineen säätelyyn.

Nature Geneticsissä julkaistu tutkimus analysoi 130 000 yksilön geenitietoja.

"Tämä on suuri edistyaskel koska nyt tunnistettiin uusia mekanismeja, jotka laajentavat käsitystämme verenpaineen säätelystä ja jotka auttavat löytämään kohteita uusille verenpainelääkkeille", tutkimusraportin ensimmäinen kirjoittaja Christopher Newton-Cheh sanoi.

Verenpainetaudin tutkimus on vaikeaa, koska niin moni geneettinen ja ympäristötekijä vaikuttaa verenpaineen pysyvään kohoamiseen. Erityisen suurta aineistoa tarvitaan sellaisten geenipoikkeamien tunnistamiseen, joilla on kohtuullisen pieni vaikutus.

Tutkijat tekivät meta-analyysin 17 genominlaajuisesta tutkimuksesta, joissa tutkittiin muun muassa osallistujien verenpainetta.

Yli 34 000:n eurooppalaista alkuperää olevan ihmisen 2,5 miljoonan dna-poikkeman analyysi yksilöi useita kromosomialueita, joissa verenpaineeseen vaikuttavat geenit näyttäisivät sijaitsevan.

Ensimmäisen vaiheen meta-analyysin tulosten vahvistamiseksi tehtiin kaksi lisäanalyysiä vielä laajemmalla joukolla eurooppalaisia sekä 12 300 aasialaisesta. Näissä analyyseissä kiinnitettiin huomiota 12 geenipoikkeamaan, jotka eniten vaikuttivat olevan yhteydessä kohonneeseen verenpaineeseen.

Analyysit yhdessä yksilöivät kahdeksan geenialuetta, jotka liittyivät sekä ylä- että alapaineeseen ja verenpainetaudin riskiin.

Yhdellä alueista on geenejä, jotka vaikuttavat verisuonten veltostumiseen ja jotka myös säätelevät natriumin erittymistä munuaisissa.

Toisen uudessa tutkimuksessa yksilöidyn alueen tiedetään sisältävän geenin, joka on harvinaisen perinnöllisen verenpainetaudin muodon riskitekijä. Muilla kuudella alueella ei tiedetty ennestään olevan yhteyttä verenpaineeseen.

"Seuraava vaihe tutkimuksessamme keskittyy tunnistamaan, mitkä geenit näillä alueilla ovat verenpainetaudin syynä selventämällä, miten ne vaikuttavat verenpaineeseen ja päättelemällä, miten niiden vaikutusmekanismiin voi puuttua.


OMA KOMMENTTI MIKÄLI SYY ON RAVITSEMUKSESSA JA ELÄMÄNTAVOISSA:
Ravitsemuksella, sopivalla miellyttävällä liikunnalla, painonpudotuksella sekä stressin hallinnalla voit vaikuttaa asiaan paljonkin!

ESIMERKIKSI:
Kalsium - magnesium - natrium- hyvällä tasapainolla. Magnesium ja kalium ovat natriumin vastavaikuttajia.
Suola voisi olla vuorisuolaa jossa kaikki kationit ovat oikeassa suhteessa.

Tauriinilla on myös verenpainetta säätelevä vaikutus.

C-vitamiinilla on myös vähäinen verenpainetta alentava vaikutus.
Marjat ja hedelmät sisältävät C-vitamiinia runsaasti.

Ubikinonilla on myös merkitystä verenpaineen alentajana.
Sydänlihas sisältää tätä ko- entsyymiä runsaimmin, iän mukana ubikinonin määrä vähenee jolloin lisääntyvä tarve olisi hyvä korjata ravinnosta tai ravintolisistä saatavalla ubikinon -valmisteella.Mikäli käyttää kolesterolia alentavia statiineja, silloin eteenkin olisi tärkeää saada lisää ubikinonia, jolla turvataan normaali lihassolujen aineenvaihdunta.

Rasvahapoista on myös hyötyä verenpaineen alentamisen yhteydessä.
Verisuonten kimmoisuuden säilyttäjänä hyvät rasvahapot ovat tärkeitä.

Orapihlajasta on todettu kliinisissä tutkimuksissa olevan hyötyä verenpaineen alentajana.
Orapihlaja-valmisteella saattaa olla yhteisvaikutuksia yhdessä verenpaine ja sydänlääkityksen kanssa joten ennen käyttöä on hyvä neuvotella asiantuntevan henkilön kanssa aloituksesta.

Aminohapot saattavat myös auttaa.
Eteenkin Tauriini ja arginiini ovat aminohappoja joilla on merkitystä verenpaineen säätelyssä.

www.kuntositi.fi


Funktionaalisella lääketieteellä on mahdollisuus!

RISKIN SAIRASTUA SYDÄN- JA VERISUONITAUTEIHIN VOIT KARTOITTAA NYT MDD:n KARDIOGENOMISELLA -testillä!

Nutrigenomiikka tutkii ravitsemuksen ja perintötekijöiden vaikutusta.
Tutkittaessa ravitsemuksen vaikutusta geenien toimintaan pystytään jopa ehkäisemään sairastumista!
RISKIRYHMÄÄN KUULUVAT VOIVAT HYÖTYÄ TUTKIMUKSESTA!

www.mdd.fi