Saturday, June 27, 2009

KALAÖJY TULI MUKAAN SUOSITUKSIIN

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja
Suomen Sisätautilääkärien yhdistys ry:n
asettama työryhmä on päivittänyt 28.4.2009
veren rasvahäiriöiden (dyslipidemioiden) Käypä
hoito -suosituksen tuoreimman tutkimustiedon ja
eurooppalaisten valtimotautien ehkäisysuositusten
mukaisesti. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot
pienentävät suurina annoksina (2-4 g/vrk)
triglyseridipitoisuutta, ja niitä voidaan käyttää
yhdistettynä statiiniin.
Kalaöljyllä on useita muitakin edullisia vaikutuksia veren
rasvaprofi iliin ja valtimotautien ehkäisyyn kuin mitä
uudessa suosituksessa mainitaan. Ne ehkäisevät ja vaimentavat
mm. kroonista hiljaista tulehdusta valtimoiden
sisäseinämissä.
Kaikkiin sydän- ja verisuonitautivaaratekijöihin, kuten
esimerkiksi verenpaineeseen, on tärkeää vaikuttaa aina
kun se on mahdollista. Veren häiriintyneiden rasva-arvojen
hoidon pääpaino on elintavoissa eli ruokavaliossa,
liikunnassa ja tupakoimattomuudessa.
Kalaöljyn sydäntä ja verisuonia suojaava vaikutus
keksittiin 1970-luvun alussa, mutta kesti lähes 40 vuotta
ennen kuin sen käyttö päätyi hoitosuosituksiin. Kalaöljyn
ottamiseen mukaan suositukseen on vaikuttanut ratkaisevasti
E-EPAlla tehty JELIS-tutkimus. Tehokkaimpia
ovat uuden polven etyyliesteröidyt kalaöljyt, jotka
tunnetaan nimillä E-EPA ja E-DHA. Parhaat valmisteet
sisältävät myös D3-vitamiinia, joka sekin ehkäisee valtimoiden
kovettumista ja jäykistymistä.
Julkaisu TRI Tolosen sivuilta www.biovita.fi

No comments: