Saturday, June 27, 2009

Ubikinoni migreenin
Käypä hoito -suosituksessa

Ubikinonin merkitystä migreenissä on tutkittu jo
useita vuosia ja neurologien ammattilehdissä
julkaistut myönteiset tulokset ovat vakuuttaneet
jopa suomalaisen lääkäriseura Duodecimin ja
Neurologiyhdistyksen asiantuntijat, jotka ovat
laatineet migreenin käypä hoito -suosituksen. Sen
Taulukko 4. “Migreenin estohoitolääkkeet ja
aikuisten annokset” sisältää ohjeen käyttää
150-300 mg päivässä ubikinonia.
Lainaus perustelutekstistä:
“Koentsyymi Q10 on osoittautunut tehokkaaksi migreenin
estäjäksi sekä lumekontrolloidussa tutkimuksessa
suurella annoksella 100 mg x 3 että avoimessa
tutkimuksessa annoksella 150 mg päivässä. On myös
esitetty, että osalla lapsia ja nuoria joilla on migreeni
olisi tämän aineen puutos.“
Saksalaisetkin neurologit suosittelevat ubikinonia
migreenikohtausten ehkäisyyn (Schürks ym. 2008).
Q10 on osoittautunut hyödylliseksi myös muissa
neurologisissa sairauksissa, kuten Parkinsonin ja
Alzheimerin taudeissa sekä Friedreichin ataksiassa.
Q10 ehkäisee myös silmän verkkokalvon rappeumaa,
makuladegeneraatiota.
Julkaisu TRI Tolonen www.biovita.fi

No comments: